We are Social vừa công bố báo cáo thị trường Digital trong năm 2022, trong đó có số liệu tại thị trường Việt Nam. Tài liệu này bao gồm tất cả các thông tin, dữ liệu cũng như xu hướng phát triển, giúp bạn hiểu hơn về cách mà người Việt đã và đang sử dụng các thiết bị, dịch vụ được kết nối vào năm 2022. Có thể nói, đây là số liệu quan trọng, đặc biệt với những cá nhân, doanh nghiệp làm trong ngành Marketing/SEO tại Việt Nam. 

Dân số Việt Nam năm 2022

Tính đến tháng 1/2022, tổng dân số Việt Nam là 98.56 triệu người, tăng 808 nghìn người (0,8%) trong giai đoạn 2021-2022. Trong đó, có 50,1% dân số là nữ và 49,8% dân số là nam. Có khoảng 38,7% dân số Việt Nam tập trung tại các vùng đô thị lớn, còn lại 61,3% sống ở các vùng nông thôn.

Độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3. Trong đó:

 • 7,9% dân số trong độ tuổi từ 0-4
 • 12,3% dân số trong độ tuổi từ 5-12
 • 7,0% dân số trong độ tuổi từ 13-17
 • 9,1% dân số trong độ tuổi từ 18-24
 • 16,7% dân số trong độ tuổi từ 25-34
 • 15,4% dân số trong độ tuổi từ 35-44
 • 12,9% dân số trong độ tuổi từ 45-54
 • 10,1% dân số trong độ tuổi từ 55-64
 • 8,6% dân số trong độ tuổi từ 65 tuổi trở lên

Độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3

Độ tuổi trung bình của dân số Việt Nam là 33,3

Số lượng người Việt Nam sử dụng Internet trong năm 2022

Theo số liệu do We are Social tổng hợp, có khoảng 72,10 triệu người sử dụng Internet tại Việt Nam vào tháng 1/2022, chiếm 73,2% tổng dân số và tăng 4,9% (3,4 triệu người) so với năm 2021. Tuy nhiên, trong bối cảnh các vấn đề liên quan đến đại dịch Covid ảnh hưởng đến nghiên cứu về việc áp dụng internet thì số liệu thực tế có thể cao hơn những con số đã được công bố.

Số lượng người dùng Internet tại Việt Nam trong 2022

Số lượng người dùng Internet tại Việt Nam trong 2022

Tốc độ kết nối internet tại Việt Nam trong năm 2022

Theo dữ liệu do Ookla công bố cho thấy người dùng Việt Nam có thể mong đợi tốc độ kết nối internet sau đây vào năm 2022:

 • Tốc độ kết nối internet di động trung bình qua mạng di động là 35,14 Mbps
 • Tốc độ đường di truyền internet cố định trung bình là 68,50Mbps.

Theo đó, tốc độ kết nối internet di động trung bình ở Việt Nam tăng 32,7% (8,66 Mbps) so với năm ngoái. Trong khi tốc độ kết nối internet cố định tại nước ta tăng 58,8% (25,36 Mbps so với cùng kỳ. 

Tốc độ kết nối internet tại nước ta trong năm 2022

Tốc độ kết nối internet tại nước ta trong năm 2022

Thống kê mạng xã hội cho Việt Nam trong năm 2022

Theo dữ liệu thống kê, có 76,95 triệu người dùng mạng xã hội tại Việt Nam, tính đến tháng 1/2022, tương đương với 78,1% tổng dân số. Tuy nhiên, con số này không đại diện cho những cá nhân duy nhất. 

Số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam

Dữ liệu được công bố trên nguồn quảng cáo của Meta cho thấy, có khoảng 70,40 triệu người dùng Việt Nam sử dụng Facebook vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, Facebook hạn chế người dùng từ 13 tuổi trở xuống sử dụng nền tảng của mình. Vì vậy, chỉ có khoảng 89,5% khán giả đủ điều kiện sử dụng Facebook tại Việt Nam vào năm 2022. 

Ở bối cảnh khác, trong năm 2022 phạm vi tiếp cận quảng cáo của Facebook tại Việt Nam tương đương với 97,6% cơ sở người dùng internet địa phương ở mọi độ tuổi. Trong đó, 50,7% đối tượng quảng cáo Facebook tại Việt Nam là nữ và 49,3% là nam.

Số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam

Số lượng người sử dụng Facebook tại Việt Nam

Số lượng người sử dụng Youtube tại Việt Nam

Theo cập nhật tài nguyên quảng cáo từ Google cho thấy, có khoảng 62,50 triệu người dùng tại Việt Nam sử dụng Youtube vào đầu năm 2022. Con số này cho thấy phạm vi tiếp cận quảng cáo của Youtube với người dùng Việt Nam trong năm 2022 tương đương 63,4% tổng dân số. Trong đó, có khoảng 49,5% khán giả xem quảng cáo của Youtube là nữ và 50,5% khán giả là nam.

Số lượng người sử dụng Youtube tại Việt Nam

Số lượng người sử dụng Youtube tại Việt Nam

Số lượng người sử dụng Instagram tại Việt Nam

Theo công bố dựa trên các công cụ quảng cáo của Meta cho thấy, có khoảng 11,65 triệu người Việt Nam sử dụng Instagram vào năm 2022, tương đương 11,8% tổng dân số vào đầu năm. Tuy nhiên với việc hạn chế người dùng từ 13 tuổi trở xuống, chỉ có khoảng 14,8% khán giả Việt Nam đủ điều kiện sử dụng Instagram vào năm 2022. 

Trong đầu năm 2022, phạm vi tiếp cận quảng cáo Instagram tại Việt Nam tương đương với 16,2% cơ sở người dùng internet địa phương trong mọi độ tuổi. Trong đó, có khoảng 63,0% đối tượng là nữ và 37,0% đối tượng là nam.

Số lượng người sử dụng Tik Tok tại Việt Nam 

Theo báo cáo của ByteDance, vào đầu năm 2022 có khoảng 39,91 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên tại Việt Nam sử dụng mạng xã hội Tik Tok. Phạm vi tiếp cận quảng cáo Tik Tok tại Việt Nam chiếm khoảng 55,4% cơ sở người dùng internet địa phương. Trong đó, đối tượng quảng cáo là nữ chiếm 53,5% và nam chiếm 46,5%.

Số lượng người sử dụng Facebook Messenger tại Việt Nam

Dữ liệu được Meta công bố cho thấy quảng cáo trên Facebook Messenger đạt 54,00 triệu người dùng Việt Nam vào đầu năm 2022. Trong đó, chỉ khoảng 68,6% đối tượng “đủ điều kiện” tiếp cận được quảng cáo của nền tảng này, với 50,8% đối tượng là nữ và 49,2% đối tượng là nam.

Số lượng người sử dụng Linkedin tại Việt Nam

Các số liệu được Linkedin công bố trong các nguồn quảng cáo cho thấy rằng, có khoảng 4,20 triệu người dùng Việt đang sử dụng mạng xã hội này. Con số này tính theo tổng số thành viên đã đăng ký, thay vì số lượng người dùng hoạt động hàng tháng. 

Lưu ý, nền tảng này chỉ cho phép người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng, vì vậy chỉ có khoảng 5,9% khán giả tại Việt Nam đủ điều kiện sử dụng Linkedin vào năm 2022. Trong đó, có 52,0% đối tượng là nữ và 48,0% đối tượng là nam. 

Số lượng người sử dụng Twitter tại Việt Nam

Theo các con số được công bố trong các nguồn quảng cáo của Twitter cho thấy, có 2,85 triệu người dùng Việt Nam sử dụng nền tảng này trong đầu năm 2022, tương đương với 2,9% tổng dân số vào thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3,6% khán giả Việt Nam đủ điều kiện sử dụng Twitter. Trong bối cảnh khác, phạm vi quảng cáo của Twitter tại Việt Nam tương đương 4,0% cơ sở người dùng internet địa phương ở mọi độ tuổi vào đầu năm nay. 

Kết nối di động tại Việt Nam trong năm 2022

Theo dữ liệu báo cáo từ GSMA Intelligence, có khoảng 156,0 triệu kết nối di động tại Việt Nam vào đầu năm 2022, chiếm khoảng 158,3% tổng dân số vào thời điểm đó. Tuy nhiên, con số này đã giảm 0,3%, tương đương 480 nghìn người dùng trong giai đoạn 2021-2022. 

CÔNG TY TRUYỀN THÔNG QUẢNG CÁO MẠNH TƯỜNG MEDIA

Bài Viết Liên Quan