Người Việt Nam đã sử dụng rất nhiều công cụ để giao tiếp trong cả đời sống thường ngày và trong việc kinh doanh. Công nghệ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giao tiếp này. Dưới đây sẽ là khảo sát với các thông tin về việc tìm hiểu các mức độ phổ biến truyền thông được sử dụng trong giao tiếp tại nước ta.

Khảo sát được thực hiện vào tháng 5 năm 2023 với 188 người bao gồm cả nam và nữ tại 2 thành phố lớn (TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội).   

 Hai ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất ở nước ta hiện nay là Zalo và Messenger.

Với dữ liệu về các công cụ đang được sử dụng đối với những người bạn thân và thường xuyên liên lạc thì ứng dụng nhắn tin là công cụ chiếm phần lớn, sau đó là các cuộc gọi điện thoại và tin nhắn SMS.

Số liệu thu thập từ 188 người cho thấy đối với các mối quan hệ rộng hơn như đồng nghiệp, học tập, chia sẻ thông tin… Zalo và Messenger sẽ chiếm ưu thế hơn, trong đó vẫn còn một số sử dụng Telegram và Skype.

Đối với gia đình, họ sẽ chọn gọi điện thoại và tin nhắn SMS tương đối cao hơn so với tỷ lệ sử dụng Zalo do tính năng dễ sử dụng và cũng dễ dàng liên lạc.

Với Email, đồng nghiệp thường sẽ lựa chọn do việc cộng tác nhóm cũng được sử dụng mặc dù tin nhắn vẫn là lựa chọn phổ biến.

Các doanh nghiệp thường sử dụng rất linh hoạt các phương pháp bào gồm ứng dụng nhắn tin, gọi điện thoại hay email. Đối với khách hàng và đối tác có vẻ Zalo phổ biến hơn Messenger do tính tiện lợi cũng như dễ sử dụng và tính khả dụng rộng rãi.

Sau đây là biểu đồ thể hiện rõ mức độ sử dụng các ứng dụng đối với các mối quan hệ:

Ứng dụng nhắn tin chiếm ưu thế sử dụng trong mọi trường hợp khác nhau. Thường thì các cuộc gọi video hay công cụ cộng tác nhóm phổ biến để liên lạc với nhau trong công việc.

Zalo so với Messenger: Messenger sẽ  lựa chọn nhiều hơn, trong khi Zalo chỉ sử dụng cho gia đình, công việc.

Sau đây là lý do lựa chọn phương thức liên lạc: Trong kinh doanh, vấn đề bảo mật và chất lượng luôn đặt hàng đầu, trong khi giữa những người bạn và gia đình có tính đơn giản hơn.

Nguồn: Theo Q&Me

Bài Viết Liên Quan