Công ty truyền thông quảng cáo Mạnh Tường chuyên nhận booking quảng cáo ấn phẩm tạp chí 2!Đẹp

  • Số lượng bình quân: 40.000 bản/kì – Phát hành vào thứ 5 của tuần đầu tiên hàng tháng.
  • Kích thước: 21 x27,5cm – Giá bán 24.800đ/quyển
Loại hình Ví trí quảng cáo 1 trang 1/2 trang 1/3 trang
Quảng cáo Bìa 4 17.500.000đ
Bìa 2, trang 3 15.000.000đ
Bìa 3, trang phải 13.500.000đ 9.500.000đ 6.000.000đ
Trang trái 11.500.000đ 7.500.000đ
Trang phải liên tiếp 12.500.000đ 8.500.000đ 7.000.000đ
Chân trang (4cm) 3.000.000
Loại hình Ví trí quảng cáo 2 trang 3 trang 4 trang
PR Bìa PR thời trang 14.000.000đ 19.500.000đ 24.000.000đ
PR Bộ sưu tập 10 trang 35.000.000đ 35.000.000đ 35.000.000đ
Loại hình Tin ngắn dưới 200 chữ 2.000.000đ
SP đính kèm Phạm vi cả nước 20.000.000đ
1 khu vực (Bắc, Trung , Nam) 10.000.000đ

(Biểu giá trên chưa bao gồm Thuế giá trị gia tăng. Phí thiết kế = 10% giá trị market quảng cáo. Hạn gửi phim và market trước 10 ngày, đăng kí và hợp đồng trước 15 ngày phát hành. Số lượng phát hành có thể thay đổi theo từng thời điểm.)

Bài Viết Liên Quan