Để hỗ trợ cho các nhà quảng cáo, có thể đo lường một cách chuyên sâu hơn cho website, cung cấp thêm nhiều báo cáo chi tiết về các chiến dịch quảng cáo đang thực hiện liên quan đến website, Zalo Ads đã cho ra tính năng mới chính là Zalo Ads pixel. Tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây của Mạnh Tường Media.

Zalo Ads Pixel là gì?

Có thể hiểu đơn giản, Zalo Ads pixel là một đoạn mã mà Zalo Ads đưa đến cho các nhà quảng cáo để chèn vào trong website. Đoạn mã này sẽ đóng vai trò như một công cụ thu thập dữ liệu, cũng như đo lường hiệu suất trong quá trình chạy quảng cáo Zalo.

Cách để thiết lập Zalo Ads Pixel

Trước hết, để thiết lập zalo ads pixel, thì nhà quảng cáo cần phải có website cũng như có thực hiện triển khai các hình thức quảng liên quan đến website như: Quảng cáo Display, Quảng cáo Website, Quảng cáo Video.

Các thực hiện khá đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản quảng cáo như bình thường

Bước 2: Ở phần Thư viện, chọn vào mục Conversion

Chọn mục Conversion trong Thư Viện để lấy mã pixel

Chọn mục Conversion trong Thư Viện để lấy mã pixel

Bước 3: Ở đây, chọn Lấy mã pixel, tiếp đó nhà quảng cáo thực hiện dán mã pixel này của mình vào thẻ của website đang thực hiện chạy quảng cáo.

Lấy mã pixel và gắn vào thẻ website

Lấy mã pixel và gắn vào thẻ website

Bước 4: Tiếp theo, tạo conversion, tại trang tạo conversion thì đặt tên conversion và nhập đường dẫn của website vào. Tiếp đó nhà quảng cáo có thể chọn đo lường conversion đó theo 2 cách:

  • Thêm sự kiện nút bấm
  • Nhập từ khóa để thêm sự kiện đường dẫn URL

Cuối cùng chọn nút Lưu conversion để hoàn tất

Thêm sự kiện nút bấm

Thêm sự kiện nút bấm

Thêm sự kiện đường dẫn URL

Thêm sự kiện đường dẫn URL

Danh sách conversion được lưu sao khi tạo thành công

Danh sách conversion được lưu sao khi tạo thành công

Bước 5: Tiếp đến truy cập vào tài khoản quảng cáo Zalo và chọn Tạo quảng cáo, chọn hình thức quảng cáo liên quan đến website, nhập đường dẫn website đã gắn mã Zalo Ads Pixel vào

Bước 6: Ở bước cuối cùng, tại phần thiết lập quảng cáo, chọn Theo dõi Conversion và chọn 1 trong các conversion trong danh sách đã lưu trước đó, sau cùng chọn duyệt quảng cáo

Nhà quảng cáo có thể chọn Không theo dõi Conversion cho quảng cáo

Nhà quảng cáo có thể chọn Không theo dõi Conversion cho quảng cáo

Lưu ý, với những quảng cáo đã chọn theo dõi thì khi chỉnh sửa quảng cáo có thể chọn lại Không theo dõi conversion, nhưng không được chọn qua conversion khác.

Báo cáo Zalo Ads pixel

Để theo dõi báo cáo của Zalo Ads pixel, nhà quảng cáo truy cập vào phần Thư viện, chọn mục Conversion, để xem danh sách conversion và các số liệu liên quan khác.

Xem danh sách conversion và các số liệu liên quan

Xem danh sách conversion và các số liệu liên quan

Trong đó

Conversion từ QC: là những conversion sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo

Tổng conversion: gồm có số conversion quảng cáo + số conversion tự nhiên + số conversion từ các quảng cáo khác của tài khoản quảng cáo khác mà không phải là tài khoản đang chạy quảng cáo.

Có thể hiểu là, doanh nghiệp có 1 website, được gắn 3 conversion từ 3 tài khoản quảng cáo khác nhau, thì báo cáo conversion của tài khoản quảng cáo sẽ được hiển thị là:

Tổng conversion: tổng số conversion của tài khoản quảng cáo 1 + tài khoản quảng cáo 2 + tài khoản quảng cáo 3 + số conversion tự nhiên không qua quảng cáo (nếu có)

Lưu ý:

  • Một website có thể được gắn nhiều Zalo Ads pixel
  • Nhà quảng cáo không thể xóa conversion đã tạo khi có quảng cáo gắn conversion đang hoạt động
  • Conversion có thể xóa, chỉnh sửa tùy theo mục đích của nhà quảng cáo
  • Dữ liệu của conversion sau khi bị xoá sẽ không được ghi nhận tiếp trong báo cáo conversion.

Trên đây là những thông tin hướng dẫn về cách thiết lập Zalo Ads pixel, các nhà quảng cáo có thể theo hướng dẫn đơn giản này để thực hiện và xem các báo cáo cần thiết cho chiến dịch của mình. Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan