Hoạch định chiến lược

1. Tư vấn chiến lược

Thông qua việc nắm bắt, thấu hiểu chân dung khách hàng, cũng như đào sâu vào tình hình thị trường cạnh tranh để tư vấn một chiến lược súc tích và hiệu quả nhất phù hợp với từng cá tính của khách hàng.

2. Xây dựng kế hoạch

Cập nhật những công cụ tốt nhất, tối ưu hoá các phương pháp mới nhất để đưa ra các chiến lược hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho khách hàng nhưng mang đến những câu chuyện với góc nhìn sáng tạo để phát triển thương hiệu sản phẩm.

3. Thực thi

Phối kết hợp triển khai nội dung trên các kênh truyền thông với các đối tượng khách hàng mục tiêu phù hợp. Song song đánh giá hiệu quả Marketing để đưa ra giải pháp kịp thời.

4. Kiểm soát & đánh giá

Kiểm soát các tín hiệu phản hồi và sẵn sàng các kế hoạch xử lý khủng hoảng nếu có.

Kiểm tra kết quả và đánh giá lại hiệu quả của chiến dịch dựa trên kết quả, chi phí đã trả.