Quảng cáo trên xe

BÁO GIÁ DÀNH CHO BRANDING

  Branding XS Branding S Branding M Branding L
Giá gói dịch vụ 3.000.000đ 6.000.000đ 8.000.000đ 18.000.000đ
Thời gian hiển thị quảng cáo (phút) 700 2000 3000 10.000
Thời gian tương tác khả dụng (phút) N/A Từ 2000 đến 4000 Từ 3000 đến 6000 Từ 10.000 đến 20.000
Tổng thời gian quảng cáo và tương tác (phút) 700 Từ 4000 đến 6000 Từ 6000 đến 9000 Từ 20.000 đến 30.000
Định dạng quảng cáo Video Hình tĩnh hoặc Video Hình tĩnh hoặc Video Hình tĩnh hoặc Video
Độ dài quảng cáo 15s 15s hoặc 30s 15s hoặc 30s Linh động
Độ dài tương tác 15s 30s 30s 60s
On-trip activation N/A
Quan lí trực tuyến
Nút call-to-action Không
Ưu tiên quảng cáo Mặc định Mặc định Mặc định Mặc định
Thời gian sử dụng 30 ngày 30 ngày 30 ngày 60 ngày

 

BÁO GIÁ DÀNH CHO LOCATION BASED

  Location Based

XS

Location Based

S

Location Based

M

Giá gói dịch vụ 4.000.000đ 7.000.000đ 9.000.000đ
Thời gian hiển thị quảng cáo (phút) 700 2000 3000
Thời gian tương tác khả dụng (phút) N/A Từ 2000 đến 4000 Từ 3000 đến 6000
Tổng thời gian quảng cáo và tương tác (phút) 700 Từ 4000 đến 6000 Từ 6000 đến 9000
Định dạng quảng cáo Video Hình tĩnh hoặc video Hình tĩnh hoặc video
Độ dài quảng cáo 15s 15s hoặc 30s 15s hoặc 30s
Độ dài tương tác N/A 30s 30s
On-trip activation
Quan lí trực tuyến
Nút call-to-action Không
Chọn khu vực quảng cáo 10 địa điểm 10 địa điểm 10 địa điểm
Ưu tiên quảng cáo Mặc định Mặc định Mặc định
Thời gian sử dụng 30 ngày 30 ngày 30 ngày