Thu hút khách hàng qua Zalo OA

Bí quyết thu hút khách hàng quan tâm OA Zalo

Doanh nghiệp, cũng như các nhà làm marketing đều biết Zalo OA (Official Account) được tạo ra nhằm mục đích mang đến cho doanh nghiệp giải pháp về thương hiệu và mang đến sự tương tác hiệu quả hơn giữa