Xác định tỷ lệ chi phí quảng cáo dựa trên doanh thu bán hàng

Báo Gía Quảng Cáo Trên Tạp Chí Heritage

A. BIỂU GIÁ CÔNG BỐ: Đơn vị: triệu VNĐ Vị trí/ loại quảng cáo Giá 2018 (T3-T11) Trang bìa Bìa 4 240 Bìa 4 in 50% số lượng phát hành 135 Bìa 3 145 Trang đôi Trang đôi sau bìa

Đặc điểm chi phí quảng cáo

Báo Gía Đăng Quảng Cáo Trên Diễn Đàn Doanh Nghiệp

  DIỆN TÍCH (Ngang x dọc) ĐƠN GIÁ 4 MÀU (VND) ĐƠN GIÁ ĐEN TRẮNG (VND) GHI CHÚ BÌA 4 Nguyên trang 25,5 x 37,5 cm 25.000.000 ½ trang 25,5 x18,5cm 14.000.000 Không nhận Maquette đứng Bìa 2, Bìa 3

Báo Giá Quảng Cáo Báo Giấy Cosmopolitan

Thông tin báo giá chi tiết quảng cáo trên báo giấy Cosmopolian như sau: THÔNG TIN KĨ THUẬT LOẠI HÌNH QUẢNG CÁO KHÔNG TRÀN NGANG (MM) TRÀN NGANG (MM) TRANG ĐÔI 440 X 270 464 X 294 TRANG ĐƠN 219

Báo Giá Quảng Cáo Trên Báo Bóng Đá

Công ty truyền thông quảng cáo Mạnh Tường chuyên nhận booking báo giá quảng cáo bài viết thương hiệu và hình ảnh trên báo bóng đá. ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ KÍCH THƯỚC Miền Nam và Miền Bắc Miền Bắc hoặc

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO ẤN PHẨM 2! ĐẸP

Công ty truyền thông quảng cáo Mạnh Tường chuyên nhận booking quảng cáo ấn phẩm tạp chí 2!Đẹp Số lượng bình quân: 40.000 bản/kì – Phát hành vào thứ 5 của tuần đầu tiên hàng tháng. Kích thước: 21 x27,5cm